Klåda är det vanligaste symtomet vid eksem. Klådan leder till rivning som i sin tur underhåller och förvärrar inflammationen i huden varvid klådan ökar ytterligare. Att snabbt lindra klådan är därför en mycket viktig egenskap så att inte eksemet förvärras eller riskerar att bli infekterat. Dexem verkar lindrande och klådstillande, vilket inte bara förhindrar eksemet att förvärras på grund av rivning, utan är även av stor betydelse för exempelvis ostörd nattsömn.

Förebygger infektioner

Alla eksem kan angripas av bakterier, oftast stafylokocker eller streptokocker, och då bli infekterade. Att minska mängden svampar och bakterier är därför en viktig del i behandlingen av symtom vid eksem och andra hudirritationer. Dexem innehåller det bioaktiva 2QR-komplexet. Dess polysackaridkedjor har den unika förmågan att fästa vid skadliga bakterier, som då blockeras så att hudens celler skyddas från angrepp. Genom att minska den bakteriella belastningen och optimera förhållandena på huden hjälper Dexem huden att återgå till sitt friska tillstånd. Dexem motverkar alltså att eksemet blir infekterat.

Dexem Creme innehåller också zink, som man vet har betydelse för hudens läkeprocess, särskilt vid sårläkning och återhämtning efter irritation


www.dexem.se

Dexem

-creme